Over Dorpscommissie Den Burg

Bijna de helft van de bevolking van Texel woont in Den Burg. Vrijwel alle voorzieningen voor onderwijs, sport, zorg en welzijn zijn hier geconcentreerd. Dorpscommissie Den Burg geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies aan Gemeente Texel. Er wordt daarbij samengewerkt met een aantal buurtvertegenwoordigers. De dorpscommissie komt maandelijks bijeen.
 

Visie

De visie van Dorpscommissie Den Burg is het aantrekken, ondersteunen 
en in stand houden van de voorzieningen en belangen van het dorp.

Doelstellingen en taken

De Dorpscommissie Den Burg stelt zich ten doel om de belangen van de bewoners van het dorp en omgeving (postcode 1791) te behartigen en de leefbaarheid van en in het dorp, alsmede het bevorderen van sociaal en cultureel werk in dorpsverband.

In het verlengde van haar doel ziet de dorpscommissie als haar kerntaak het presenteren en bij de gemeente bespreekbaar maken van initiatieven van bewoners en het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Texel en andere organisatie en/of instellingen op basis van de raadpleging van de inwoners van Den Burg.

In het kort

  • Behartigen van belangen van de inwoners (postcode 1791) 
  • Gevraagd en ongevraagd advies geven 
  • Bruggen slaan tussen inwoners en gemeente 
  • Versterken van leefbaarheid 
  • Bevorderen van sociaal en cultureel werk in dorpsverband