Gepubliceerd op: 10 april 2024

Kramenmarkt Koningsdag

We stellen ook dit jaar weer (gratis) kramen beschikbaar voor verenigingen, stichtingen of scholen die door middel van spelletjes of verkoop van spullen hun kas willen spekken.

De markt is van 9.00 tot 12.30 uur. Vanaf 8.00 uur kan de kraam worden gevuld. Opgave vóór 19 april bij Monique Eelman (20meelman@gmail.com).