Nieuwe foto's

Bekijk hier de foto's van de laatste (ver)bouw en evenementen in Den Burg.

 

Lees verder

Skatepark hernieuwd

PERSBERICHT

 

DC_slide_1.jpg

 

Opening ‘eerste helft’ Skatepark Den Burg

De Dorpscommissie van Den Burg heeft, deels via fondsenwerving en deels uit eigen middelen, een aantal skatehellingen (ramps) in het skatepark laten vervangen. Het initiatief hiervoor lag bij de jeugd zelf. Jerry Smidt en enkele andere gebruikers van het park klopten bij de dorpscommissie aan om vervanging te bepleiten. Met behulp van een eigen ontwerp wilden zij het skatepark upgraden.

 

De samenwerking was wel wat ingewikkeld: de gemeente Texel is eigenaar van het skatepark, maar heeft geen middelen beschikbaar om het park aan te pakken. Bovendien moeten de onderdelen van het skatepark uiteraard aan allerlei veiligheidseisen voldoen, ze moeten worden gekeurd en tenslotte zijn er weinig bedrijven die dergelijke onderdelen kunnen bouwen. Namens de dorpscommissie heeft Edwin van Egmond zich ingespannen om alles te stroomlijnen en de financiën te organiseren, Christine Groen was behulpzaam bij het aanvragen van subsidie. Gelukkig bleken het Texelfonds en de Rabobank bereid om een substantiële bijdrage te leveren en de dorpscommissie zorgde zelf voor cofinanciering.  De gemeente Texel verzorgde de keuring van de ramps. Meiert Boon Systeembouw bleek de gevraagde installaties te kunnen bouwen en plaatsen.

 

Ook voor de jeugd
Van Egmond legt uit waarom hij blij is met de upgrade van het Skatepark: “De Dorpscommissie probeert voor alle inwoners van Den Burg evenementen te organiseren en voorzieningen te creëren. Denk hierbij aan de jaarlijkse Meierblis van Den Burg, maar ook aan het plaatsen van bankjes langs de wandelroutes in en om Den Burg, het opknappen van de notaristuin aan het Achterom, de realisatie van fietsparkeerplaatsen, het organiseren van een Lichtjestocht dit najaar, en nog veel meer. We proberen daarbij oog te hebben voor de diverse leeftijdsgroepen, maar voor de leeftijdscategorie die gebruik maakt van het Skatepark hadden we nog niet veel gedaan. Dat is dus bij deze rechtgezet!”

 

Aaf en Jans
Van Egmond spreekt zich lovend uit over Aaf Geense en Jans Grit, buurtbewoners bij het Skatepark: “Al sinds jaar en dag houden zij een oogje op het skatepark. Ze maken een praatje met de gebruikers en zorgen ervoor dat er geen vervuiling ontstaat. Bovendien spreken zij de jongeren aan op hun gedrag, mocht dat nodig zijn. De Dorpscommissie is heel blij met deze ‘mantelzorgers’  van het skatepark!”

 

Heropening ‘eerste helft'
“Omdat we ongeveer de helft van het skatepark nu konden laten renoveren, leek het ons tijd voor een soort ‘pannenbier’,” vertelt Van Egmond. “Met de heropening van het deels vernieuwde skatepark hopen we ook een aanzet te kunnen geven voor de tweede helft, zowel in financieel als in organisatorisch opzicht.” Op maandag 5 september om 11 uur wordt de officiële heropening van het eerste deel van de renovatie van het skatepark op passende wijze verricht.

  

Noot voor de redactie en niet voor publicatieVoor meer informatie kunt u contact opnemen met de dorpscommissie van Den Burg, via Edwin van Egmond, tel. 0222-315015 of vanegmond.witte@zonnet.nl.