Gepubliceerd op: 28 maart 2023

Palmpasenoptocht

Op zondag 2 april om 13.30 uur organiseert de Dorpscommissie van Den Burg de jaarlijkse Palmpasen
optocht vanaf de Buureton (Beatrixlaan 43).

De stoet wordt begeleid door de SOS-band uit De Koog. De route voert langs Jan Dirksoord, de Willem van Beierenstraat, Kogerstraat, De Zes, Hollewal en
over de Beatrixlaan weer terug naar de Buureton. Iedereen is welkom met een versierde Palmpasenstok. Na afloop is er drinken en wat lekkers. Deelname is gratis.