Nieuwe foto's

Bekijk hier de foto's van de laatste (ver)bouw en evenementen in Den Burg.

 

Lees verder

Nieuw kunstwerk voor Den Burg

Teso schonk, in verband met haar 100-jarig bestaan in 2007, via het Texelfonds een cadeau aan de Texelse bevolking. De onderneming verbond zich om, ter behoud van het Texels natuurlijk- en cultureel erfgoed, tien jaar lang € 50.000 per jaar ter beschikking te stellen aan het Texelfonds. Het Texelfonds werkt ook initiërend. Vanuit deze gedachte heeft het bestuur van het Texelfonds het initiatief genomen om de zeven dorpen van het eiland een kunstuiting aan te bieden die betrekking heeft op het dorp en haar inwoners.

 

De dorpscommissie van Den Burg ging hiermee aan de slag. Er is een kunstcommissie gevormd met daarin twee leden van de dorpscommissie en drie dorpsgenoten. In een paar bijeenkomsten is een opdracht voor het kunstwerk geschreven met daarbij een stappenplan.
De opdracht wordt gepubliceerd in de lokale media, en op de website en Facebookpagina van de dorpscommissie. Ook wordt de opdracht gestuurd aan de bij de commissie bekende kunstenaarscollectieven op Texel. De volledige opdracht leest u hieronder.

‘Den Burg is het hoofddorp van Texel. Een eervolle positie, maar ook een die verantwoording schept ten opzichte van de andere dorpen op het eiland waarmee Den Burg elk een verbinding heeft. Dit willen we tot uiting laten komen in een kunstwerk dat de dorpscommissie van Den Burg voor Den Burg wil laten maken. TESO maakt dit financieel mogelijk. Het Texelfonds initieert en begeleidt het gehele proces in alle dorpen.


Het beoogde kunstwerk wordt gesitueerd in de openbare ruimte in het centrum van Den Burg, waarbij recht gedaan wordt aan de locatie. Van belang is dat het wapen van Texel in het kunstwerk wordt verwerkt. Dit moet uiting geven aan de verbinding tussen Den Burg en de andere dorpen en buurtschappen op Texel. Het zou mooi zijn als die verbinding nog op een andere manier tot uiting komt.’
Aan geïnteresseerde kunstenaars vragen we een eerste idee in tekst en/of beeld weer te geven. Als u een eigen website heeft, vragen we u deze te vermelden, met eventueel een relevante pagina zodat de beoordelingscommissie kan zien in welke stijl de uitvoering van het kunstwerk mogelijk wordt uitgevoerd.


Verder is het van belang dat de kunstenaar in dit stadium kan begroten of de opdracht gegarandeerd voor het beschikbare budget kan worden uitgevoerd. Het totaal beschikbare bedrag is € 12.000 inclusief materialen, arbeid, plaatsingskosten en BTW.

 

Het idee, verwijzing naar de aanvullende informatie van de eigen website en eventuele opmerkingen dienen vóór 10 maart 2016 te worden gestuurd naar:

 

Kunstcommissie Den Burg
p/a Warmoesstraat 43
1791 CN Den Burg
e-mail: jeroenvanhattum@hotmail.com


Uit de ideeën worden door de commissie binnen 3 weken na de sluitingsdatum de beste voorstellen gekozen. We vragen de betreffende kunstenaars hun idee tijdens de jaarvergadering van de Dorpscommissie toe te lichten aan de bewoners van Den Burg. Op deze bijeenkomst zal op democratische wijze worden bepaald naar welke drie kunstuitingen de voorkeur uitgaat. Aan de betreffende kunstenaars wordt vervolgens een uitgebreider schetsontwerp (of andere uitwerking van het idee) gevraagd. De vergoeding hiervoor bedraagt maximaal 500 euro per ingezonden ontwerp.
De drie ontwerpen worden vervolgens via sociale media en de website voorgelegd aan de dorpsbewoners ter advisering. Deze advisering is onderdeel van de keuze voor de beoogde kunstenaar. De gemaakte keuze en de uitvoering van het werk wordt voorgelegd aan het Texelfonds.

 

PLANNING

 

januari 2016
afstemming met Texelfonds en plaatsing opdracht in de media

 

10 maart 2016
uiterste datum inleveren ideeën

 

30 maart 2016
jaarvergadering Dorpscommissie, presentatie beste inzenders

 

Maart/april 2016
keuzeproces voor max. drie schetsontwerpen en opdracht daartoe incl. afstemming met Texelfonds

 

Vóór 1 juni 2016
ontvangst uitwerkingen drie schetsontwerpen

 

Vóór 1 juli 2016
keuze proces met bewoners en betrokkenen

 

Daarna:
Afstemming met Texelfonds en definitieve keuze voor het kunstwerk en verstrekking opdracht

Realisatie
najaar 2016/voorjaar 2017

De Kunstcommissie wordt gevormd door Kees Swarthoff en Mieke de Vries vanuit de dorpscommissie Den Burg, en Jeroen van Hattum, Bas Hopman en Liesbeth Roeper als inwoners van Den Burg. In het hele proces houdt de commissie u als dorpsbewoners geïnformeerd via de website en facebookpagina van de dorpscommissie en de jaarvergadering. Bij de presentatie van de drie uitgewerkte ideeën is er directe invloed op de definitieve keuze.